మేడ్చల్ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

మేడ్చల్ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

మల్లారెడ్డి (తెరాస)
లక్ష్మారెడ్డి (కాంగ్రెస్)
ఇతరులు
Vote Now
View Results
తెలంగాణ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ పోల్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. క్రింది అభ్యర్థులలో మీ నియోజకవర్గం లో మీరెవరిని ఎన్నుకోవాలనుకుంటున్నారో క్రింది పోల్ ద్వారా తెలియపరచండి !