మిర్యాలగూడ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

మిర్యాలగూడ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

భాస్కర్ రావు (తెరాస)
ఆర్ కృష్ణయ్య (కాంగ్రెస్)
ఇతరులు
Vote Now
View Results
తెలంగాణ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ పోల్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. క్రింది అభ్యర్థులలో మీ నియోజకవర్గం లో మీరెవరిని ఎన్నుకోవాలనుకుంటున్నారో క్రింది పోల్ ద్వారా తెలియపరచండి !