కరీంనగర్ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

కరీంనగర్ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

గంగుల కమలాకర్ (తెరాస)
పొన్నం ప్రభాకర్ (కాంగ్రెస్)
ఇతరులు
Vote Now
View Results