శేరిలింగంపల్లి లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

శేరిలింగంపల్లి లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

అరికెపుడి గాంధీ (తెరాస)
వెనిగళ్ల ఆనంద ప్రసాద్ (టిడిపి)
ఇతరులు
Vote Now
View Results