కుక‌ట్‌ప‌ల్లి లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

కుక‌ట్‌ప‌ల్లి లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

మాద‌వ‌రం కృష్ణారావు (తెరాస)
నందమూరి సుహాసిని (టిడిపి)
ఇతరులు
Vote Now
View Results