ములుగు లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

ములుగు లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

అజ్మీర చందూలాల్‌ (తెరాస)
సీతక్క (కాంగ్రెస్)
ఇతరులు
Vote Now
View Results