వరంగల్ వెస్ట్ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

వరంగల్ వెస్ట్ లో మీ ఓటు ఎవరికి ?

దాస్యం వినయ్‌ భాస్కర్ (తెరాస)
రేవూరి ప్రకాశ్‌ రెడ్డి (టిడిపి)
ఇతరులు
Vote Now
View Results